Informačně komunikační technologie v dalším profesním vzdělávání a nové role lektora

Projekt Informačně komunikační technologie v dalším profesním vzdělávání a nové role lektora (ICT v DPV) byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za finanční podpory ESF EU a státního rozpočtu České republiky. Smyslem a cílem projektu bylo zvýšení dovedností a získání zkušeností s využíváním informačně komunikačních technologií (ICT) v dalším vzdělávání. V rámci projektu se účastníci učili vytvářet kurzy a řídit elektronické vzdělávání (e-learning) v prostředí LMS, vést tzv. „webináře“ (výuka prostřednictvím virtuální třídy v reálném čase) a používat ve vzdělávání tzv. nová média (sociální sítě, blogy a cloudové technologie).

 

rámci projektu byla realizována řada vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvíjení tvořivosti a dovedností lektorů v oblasti využívání ICT v dalším profesním vzdělávání.

  1. Dva kurzy byly věnované rozvoji a motivaci lektora k tvořivosti a hledání nových metodických a didaktických přístupů (Aktivace tvůrčí energie lektora a Tvořivé přístupy v práci lektora, více zde).
  2. Následující kurzy se věnovaly využití nových médií v práci lektora. Novými médii nejsou jen sociální sítě v čele s Facebookem, ale i cloudové technologie, interní sociální sítě, blogy a mnoho dalších. Účastníci kurzu byli seznámeni s principy jejich fungování a umí je použít pro sebevzdělávání, podporu nebo tvorbu vzdělávacích programů, jejich propagaci či zvýšení motivace studentů.
  3. Dalším krokem na cestě lektorů budoucnosti je zvládnutí metodiky a techniky tvorby e-learningových programů zvláště v profesním a specializačním vzdělávání. Účastníci vytvářeli e-learningové kurzy v uzavřených LMS systémech, učili se pracovat s multimédii a setkávali se ve virtuálních třídách při webinářích. Byli také seznámeni se základy autorského práva v kontextu e-learningu.
  4. E-learningové vzdělávání se neobejde bez tutora. V rámci dalšího kurzu byly rozvíjeny schopnosti organizace a řízení e-learningového vzdělávání. Na kurzu byla věnována pozornost dvěma okruhům: (1) navržení a řízení online vzdělávacího programu a (2) vedení výuky online kurzu (základy tutorské práce).
  5. V závěru projektu jsme se věnovali novým médiím v dalším profesním vzdělávání a vyměňovali jsme zkušenosti s jejich využíváním v různých typech výuky.

Projekt probíhal od ledna 2013 do června 2014 a účastnila se jej řada lektorů, metodiků a organizátorů vzdělávacích akcí.

 

Z evaluačních dotazníků vybíráme:

  • Taková témata jsou ve společnosti potřeba, držím palce. Ivana
  • Děkuji za možnost zúčastnit se. Nikola
  • S těmito lektory je to skvělý nápad a výborná zkušenost. Jana
  • Velké poděkování za to, jak se do toho (lektor) položil a jak se nám věnoval. Michal
  • Jsem rád, že jsem se zúčastnil.

 

 I my děkujeme všem lektorům a účastníkům za energii, kterou do projektu investovali, a věříme, že získané dovednosti a zkušenosti uplatní ve své praxi.

Zůstaňte ve spojení