Informačně komunikační technologie v dalším profesním vzdělávání a nové role lektora

Portál

Portál obsahuje tři nástroje pro online vzdělávání:

logo-moodle pro studium kurzů vytvořených v rámci projektu a pro tvorbu vlastních kurzů

logo-ONIF  virtuální učebnu pro výuku v reálném čase realizovanou v  rámci aktivit projektu

logo-yammer  sociální síť určenou pro komunikaci a vzájemné sdílení informací a nápadů účastníků a realizátorů projektu

Do portálu lze vstoupit po přihlášení v pravé horní části obrazovky.

Služby portálu jsou určeny účastníkům projektu ICT v dalším profesním vzdělávání a nové role lektora, kteří mají přidělené přístupové údaje.